Author Topic: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]  (Read 2934 times)

Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile


(1952-11th June 2014)

I call this teaching the “Four Ways of the Wise.”

The wise know who and what they can depend upon.
Thus, they avoid many traps of sloppy thinking.
This teaching consists of four simple maxims:

Depend on the teaching and not on the teacher
Depend on the meaning and not on the words
Depend on the depth and not on the surface
Depend on wisdom and not on concepts


More on condolences, announcements & video here: 1 2 3

Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #1 on: June 11, 2014, 06:02:39 pm »


Latest from the Karmapa here

Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #2 on: June 11, 2014, 06:10:30 pm »

Today’s startling news that H.H. Gyalwa Shamarpa Rinpoche has entered parinirvana
at his Dharma Centre in Germany came as a great shock, filling us with sadness.

Rinpoche’s very sudden and entirely unexpected passing is a tremendous loss to Buddhism,
specifically to the Kagyu Lineage, and to a great many Dharma practitioners everywhere.
It is as though the blackness of night has suddenly swallowed up our world.

Our sangha pray that Gyalwa Shamarpa’s enlightened activities
and vast aspirations for the benefit of all beings continue to unfold,
without interruption, and quickly reach fruition.

 We wish to express our deepest condolences to Jigme Rinpoche,
to Gyalwa Sharmapa Rinpoche’s other family members and to his extensive sangha.

 May the sun of his next incarnation dawn as soon as possible!

Chökyi Nyima Rinpoche, Tsikey Chokling Rinpoche,
Phakchok Rinpoche and Tulku Urgyen Yangsi Rinpoche

From Chokyi Nyima Rinpoche here

Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #3 on: June 11, 2014, 06:18:02 pm »


As I have heard an unfortunate news that Kunzeg Shamar Rinpoche has passed away.
 As you know Shamar Rinpoche was closed to our late Dilgo Khyentse Rinpoche and all of us,
 So we all are doing prayers and offering butter lamps in the name of Shamar Rinpoche.
 May all of us wish a swift rebirth of Shamar Rinpoche.


From HH Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche here

Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #4 on: June 13, 2014, 06:35:40 pm »


Quote
Link & Message from Lama Jigme Rinpoche
Dear friends,

I would like to let you know that Shamar Rinpoche's meditation state has ended today
on the auspicious day of Buddha Shakyamuni's paranirvana.

He is now being prepared so that we can pay our last homage
at his European Seat of the Bodhi Path, at Renchen Ulm, Germany.

Thursday, June 19, he will be starting the journey to Asia, where he will be cremated later.
Details will be given in short.

In the final teaching Shamar Rinpoche gave before his passing, he said:
"You don't have to be afraid of death if you know how to practice in death."

May we all join our aspirations and prayers for his swift rebirth.

Chers amis,

Je voudrais vous tenir informés que l'état d'absorption méditative
de Shamar Rinpoché a pris fin ce matin,
en ce jour de bon augure où le Bouddha Shakyamuni est passé en parinirvana.

Son corps est maintenant préparé afin que nous puissions lui rendre un dernier hommage
en son siège européen des Bodhi Path, à Renchen Ulm.

Il commencera son voyage vers l'Inde le 19 juin.
La date et le lieu de crémation restent à confirmer (Népal ou Inde).

Lors de son dernier enseignement, Shamar Rinpoché a dit :
"Vous n'avez pas à craindre la mort si vous savez pratiquer au moment de la mort."

 Joignons tous nos souhaits et prières pour son prompt retour.


Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #6 on: June 17, 2014, 12:13:19 pm »
Quote
Link
Please find below a prayer for the swift rebirth of Shamar Rinpoche, composed by His Holiness Gyalwa Karmapa. All of his students are encouraged to recite this prayer for Rinpoche's quick return as much as possible.

Prayer for the swift rebirth of Shamar Rinpoche (Tibetan)

From Bodhi Path FB page...[in Tibetan, Tibetan transliteration & Chinese]
Quote
Link
ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།།
Devotional Prayer for the Swift Return of Shamar Rinpoche
尊贵的十四世红冠法王夏玛仁波切转世祈愿文

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་འཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེས་བརྩམས།།
Composed by H.H. 17th Gyalwa Karmapa, Trinley Thaye Dorje
至尊第17世大宝法王听列泰耶多杰造

ཨོཾ་སྭསྟི།
Om Svasti
嗡 梭帝
 愿吉祥

རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི།།
Rab Jam Zhing Ghi Gyal Wa Se Che Kyi
拉布占姆 醒己 加瓦 些接 及
 一切广大净土佛佛子

མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་དངོས་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས།།
Khyen Tse Chig Dü Ngö Gyud La Mai Tshog
千且 即度 恩哦究 拉美 绰
 悲智总集传承诸上师

བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་མཆོག་གསུམ་སྲུང་ཚོགས་ལ།།
Lhu Med Kyab Ne Chog Sum Sung Tshog La
露 美 甲布聂 措孙姆 宋绰 拉
 真实依处三宝诸护法

སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས།།
Go Sum Tse Chig Ghü Pe Sol Wa Deb
果孙姆 且即 居佩 梭尔哇 蝶布
 三门虔诚敬信我祈祷

རྒྱལ་ཀུམ་སྤྱི་གཟུགས་བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན།།
Gyal Kun Chi Zug De Den Zhing Ghi Gön
加尔昆 祈速克 叠典 醒己 滚
 诸佛之体极乐土怙主

མཐའ་ཡས་དཔག་མེད་རྣམ་སྤྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན།།
Tha Ye Pag Med Nam Trul Chir Yang Tön
塔耶 帕克美 南姆突如 切尔扬 屯
 现显无边无量之化身

རིགས་གསུམ་གཅིག་འདུས་༧ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས།།
Rig Sum Chig Dü Chö Kyi Lo Drö Zhab
力克孙姆 即度 却及 罗卓 厦布
 三族合一秋吉罗卓尊

བསྐལ་ལྡན་སྐྱེ་དགུའི་གཙུག་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།
Kal Den Kye Gui Tsug Na Gyal Gyur Chig
卡尔点 杰固依 促克纳 加尔究尔 即
 祈愿有情顶上胜庄严

ཟབ་ཡངས་མཁྱེན་པའི་ཀློང་ནས་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས།།
Zab Yang Khyen Pai Long Ne Thug Jei Tob
萨布扬 千佩 隆聂 图克杰 拓布
 广深大智界中大悲力

འགྲོ་ལ་རྗེས་ཆགས་སྤྲུལ་པའི་ཟློག་གར་མཆོག།
Dro La Je Chag Trul Pai Dö Ghar Chog
卓拉 杰恰克 突如佩 多噶尔 措
 悲悯众生殊胜应化身

གསང་གསུམ་དབྱེར་མེད་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཚུལ།།
Sang Sum Yer Med Rig Sum Gön Poi Tshul
桑孙姆 耶尔美 力克孙姆 滚颇依 处尔
 三密无别三族怙主尊

༧ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་ཤོག།
Chö Kyi Lö Drö Chog Trul Nyur Jhön Shog
措及 罗卓 措突如 尼有准 朔克
 祈愿秋吉罗卓速转世

གྲངས་མེད་བསྐལ་པར་མཐའ་ མེད་འགྲོ་བའི་དོན།།
Drang Med Kal Par Tha Me Dro Wai Dhon
当灭 卡尔 巴尔 塔灭 度若威 敦
 无量刧中利益无量众

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཟུང་འཇུག་གི།
Jhang Chub Chö Pa Thar Chin Zung Jug Ghi
章促布 却巴 塔钦 宋组克 己
 圆满菩萨行愿证胜位

གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་མཐའ་ མེད་ཞིང་རྣམས་སུ།།
Gho Phang Chog Nye Tha Me Zhing Nam Su
果旁 措聂 塔灭 醒南 苏
 双运成就无边疆土中

སྤྲུལ་པའི་མཛད་པ་ཅན་དེ་མྱུར་བྱོན་ཤོག།
Trul Pai Dze Pa Chen Dhe Nyur Jhön Shog
突如佩 接巴 千叠 尼有准 朔克
 化现无数尊者速转世

ཁྱད་པར་དྭགས་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོལ་བཟུང་ནས།།
Khye Par Dag Gyü Ten Pai Sol Zung Ne
杰巴尔 达究 天佩 搜尔宋 聂
 恒持达波噶举法命脉

རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་མོར་བྱེད་ལ་ཟླ་བྲལ་བ།།
Gyal Ten Nyin Mor Jhe La Da Dhrel Wa
加尔天 因末尔 杰拉 达特尔 瓦
 无比胜法如日照耀者

༧ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་ཡི།།
Chö Kyi Lo Drö Drub Gyü Ten Pa Yi
措及 罗卓 度布究 天巴 依
 秋吉罗卓实修传承根

རྩ་ལག་གང་དེའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་བྱོན་ཤོག།
Tsa Lag Gang Dei Chog Trul Nyur Jhön Shog
嚓拉克 刚得 措突如 尼有准 朔克
 祈愿尊者化身速转世

བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་།།
Lu Med Chog Sum Den Pai Jhin Lab Dhang
录灭 措孙姆 点佩 金拉布 当
 三宝加持真实真谛力

མཧཱཀཱལ་དྲེགས་པ་ལྕམ་དྲལ་གྱི།།
Ma Ha Ka La Dhreg Pa Cham Dhral Gyi
玛哈嘎拉 则巴 察姆达 己
 忿怒玛哈嘎拉父与母

འཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས།།
Thrin Le Thog Pa Med Pai Nü Thu Yie
听列 拓克巴 灭佩 奴突 依
 事业无碍成就大力故

སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། །།
Mön Pai Dhon Nam Jhi Zhin Drub Gyur Chig
梦佩 敦南 即心 度布究尔 即
 一切祈愿如意得成就


Offline heybai

 • Member
 • Posts: 2146
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #8 on: June 17, 2014, 10:39:20 pm »
om amideva hrih

Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #9 on: June 18, 2014, 07:31:03 pm »
Homage to Shamar Rinpoche: HH 17th Karmapa arrives in Germany

The Karmapa visits the Shamarpa's kudung in Germany
[Watch on Youtube for clearer video]


Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #10 on: June 19, 2014, 06:41:27 pm »

An effort offered by the Karmapa International Buddhist Institute's FB page
[in Tibetan, Tibetan transliteration & English translation & Chinese]
here on the Karmapa's prayer for the late Shamarpa
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6

Offline t

 • Member
 • Posts: 1047
  • View Profile
Re: The 14th Shamarpa [Mipham Chokyi Lodro / Kunzig Shamar Rinpoche]
« Reply #11 on: June 20, 2014, 12:22:48 am »
The Shamarpa's Kudung leaves Germany
[Watch on Youtube for clearer video]

 


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal